Home > Proboszcz (Page 18)

Intencje Mszy Świętych od 14 lutego do 20 lutego

        Intencje Mszy Świętych od 14 lutego do 20 lutego                 14 luty  Poniedziałek      8:00   +za Ks.Arcybiskupa Józefa Życińskiego             15 luty      Wtorek                                8:00     + za Ks.Arcybiskupa Józefa Życińskiego           16 luty   Środa      8:00   +Julianna Mitruk 14r.  Antoni Marian i Tadeusz                      rr. Mitruków i Paśników          17 luty       Czwartek      8:00     + za Ks.Arcybiskupa Józefa Życińskiego           18 luty      Piątek      8:00              ZA PARAFIAN             19 luty         Sobota                                                                          8:00           

Pokaż więcej

Parafialne wieści

  Intencje Mszy Świętych od 12 do 13 lutego.     12 luty SOBOTA   16:00 + Janina Powałka 11r. Julian   rr. Cieniuchów i Powałków of. Córka z Rodziną            13 luty     NIEDZIELA    9:00           11:30   + Paśnik Jan 1r.   rr. Żuków i Paśników      +Seweryna  Piekarz  8r.  Ludwik  Eugeniusz  Zygmunt  Jerzy rr. Piekarzów , Wójtowiczów  i  Ligęzów    of. Ligęza Helena   Msza o 9:00 w niedzielę będzie z oprawą muzyczną chórku.

Pokaż więcej